Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Władze Banku

hide

Rada Nadzorcza

Lukowski Tadeusz - Przewodniczący
Pikus Marian - Z-ca Przewodniczącego
Felczak Irena - Sekretarz
 
Członkowie
Iwańska Wanda
Karczewski Wojciech
Kurzęcki Ireneusz
Konwerski Andrzej
 Samkowski Adam
 Nalborski Henryk
 Piotrowski Mieczysław
 Wójcicki Jerzy
 
 

 

Zarząd Banku

 Tadeusz Lubiński - Prezes Zarządu
Witkowska Monika - Członek Zarządu
   Nalborski Piotr  - Członek Zarządu
Kamińska Gabriela - Członek Zarządu


Współpraca

hide

 

.