Kredyty

Tabela oprocentowania

  Oprocentowanie Prowizja
Kredyt w rachunku bieżącym odnawialny (do 12 miesięcy) 11,90% 3%
Kredyt obrotowy (do 5 lat) 13,15% 3%
Kredyt nawozowy 11,55% 2%
Kredyt inwestycyjny (do 15 lat) 11,95% 3%
Kredyt na inwestycje w ramach programów przy pomocy unijnych środków finansowych (do 8 lat) 10,75% 3%
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, w działach specjalnych produkcji rolnej i w przetwórstwie produktów rolnych 10,75% 3%
Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR 2,4563% - 3,93% 2%
Kredyt preferencyjny klęskowy z dopłatą ARiMR ubezpieczeni 0,50%
nieubezpieczeni 5,2950
2%

*orpocentowanie zmienne w stosunku rocznym