Ustawa Prawo Bankowe

Informacja o Przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym (outsourcing)

Nazwa firmy Adres Zakres prac na rzecz banku
Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z.o.o.

Łomża, ul.Spokojna9a

www.novum.pl

Świadczenie usług związanych z dostawą i rozwojem systemów informatycznych oraz systemu bankowości elektronicznej

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.

Katowice, ul.Klimczoka9

www.n-serwis.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych (IOD)

Pliki do pobrania