Władze Banku

Rada nadzorcza

 • Felczak Irena - Przewodnicząca
 • Pikus Marian - Z-ca Przewodniczącego
 • Konwerski Andrzej - Sekretarz

Członkowie

 • Iwańska Wanda
 • Karczewski Wojciech
 • Kurzęcki Ireneusz
 • Krajewska Janina
 • Samkowski Adam
 • Nalborski Henryk
 • Wójcicki Jerzy

Zarząd Banku

 • Witkowska Monika - Prezes Zarządu
 • Nalborski Piotr - Członek Zarządu
 • Pniewska Anita - Członek Zarządu